Home / Events and Activities / Conference

46th Annual Conference of IMA Mumbai Branch

MEGA EVENT

46thAnnunal Conference of IMA Mumbai Branch will be held at Hotel St. Regis (Palladium) on Sunday 13th November 2016. Do block your calendars for this Mega Event of the year 2016.

DR. YOGESH SHAH

President

DR. SUJATUNNISA ATTAR

Hon. Secretary

IMA Mumbai Branch


46th Annual Conference of IMA Mumbai Branch to be held on 13th November 2016 at The St. Regis (Palladium Hotel), Lower Parel


AREAWISE LIST OF DOCTORS FOR REGISTRATION
AREA NAME RESIDENCE CLINIC MOBILE NO.
Agripada Dr. Kaizer Barot 23084480 23741142 9869746446
Andheri Dr. Sudhir Patil 28216038 24071865 9820303533
Antop Hill Dr. Kishor Chandorkar   24011652 9987266495
Bhulabhai Desai Rd., Dr. Akshay Sevak 23519603 23694191 9821121244
Byculla Dr. Hozie Kapadia
Dr. Salim Sachani
23702636
23094356
23711060
23096887
9833793005
9892631484
Chowpatty Dr. Suresh Doshi 23684147 23814374 9323201586
Colaba Dr. Dinesh Prabhu 22042356 23697519 9821238757
Cumbala Hill Dr. Vijay Panjabi 23867238 23641528 9821061205
Dadar/ Prabhadevi Dr. Rohini Shinde
Dr. Ramesh C. Shah
Dr. Girish Lad
Dr. Tridib Chatterjee
24144499
24226100
24461490
24373639
24222727
24227281
9221930015
9820097203
9820116390
9820051920
Dharavi / Sion Dr. Ajoy Kumar Saha 24091713 24077624 9820151272
Gamdevi Road / Kalbadevi Dr. Kishor Gandecha
Dr. Jitesh Mehta
23686216
23889235
22061010
24139315
9821097481
9869006443 / 8108347471
Ghatkopar Dr. H. S. Shingan 25118910 24079392 9821287440
Girgaum Dr. Suresh Doshi
Dr. Yogesh Shah
23684147
23882255
23814374
23775276
9323201586
9892160476
Kurla Dr. Anil Pachnekar
Dr. Prabha Shinde
25221390
25130871
24072030
25033641
9869001873
9821666589
Lalbaug Dr. Anil Avhad
Dr. Pragji Vaja
24710777
24304229
24707821
24701009
9867038430
9820482375
Lamington Rd Dr. Arjun Ahuja
Dr. Arvind Patel
23074177
24530039
23091530
23085673 /24099238
9820118832
9869209449
Lower Parel Dr. Prakash Borana 23731853 24943426 9892120638
Mahim Dr. S. G. Shanbhag
Dr. Kiran M. Desai
Dr. S.M. Singnapurkar
24229495
24466275
66662439
24229596
24468727
24451126
9619020962
9821221819
9820033565
Matunga Dr. Rajendra H. Trivedi 24141663 24022451 9833783382
Mumbai Central Dr. Sujatunnisa Attar 7506033993 23086465 9322995993
Shivaji Park Dr. Shivkumar Utture 24457514 / 24467951 24305373 9820089321
Sion Dr. Jagdish Keny 24014992 - 9224594775
Tardeo Dr. Pankaj Bandakar
Dr. Kavan P. Lakdawala
24928692
23889220
24933122
23696608
9820797320
9820162238
Vashi Dr. Usha Rai - - 9833899733
Worli Dr. Kanchan Gupta 24321017 / 24314283 23883693 9324648058

Make an appointment
here with IMA
© 2014 | IMA - MUMBAI | ALL RIGHT RESERVED